MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Budowa stoisk

Stoisko o standardowej zabudowie w przypadku Festiwalu Przedmiotów Pięknych Kolorowe Jarmarki obejmuje: ścianki działowe pokryte materiałem tekstylnym, sprzątanie stoiska.

Przykład stoiska 2/2, zabudowane, narożne,
lada stanowi wyposażenie dodatkowe.

    


 Zamawiających stoiska ze standardową zabudową prosimy o przesłanie schematu stoiska zabudowanego           

(formularz SZ) po otrzymaniu potwierdzenia lokalizacji stoiska


Firmy aranżujące stoiska we własnym zakresie prosimy o przesłanie projektu stoiska co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Targów w celu jego akceptacji przez Organizatora.